Skola indigo bērniem

Fonds “Eurika” plāno radīt jauno talantu internātskolu – Indigo bērnu skolu un jaunrades centru. Šo skolu plānots veidot, pilnīgi renovējot bijušās skolas ēku, kas atrodas Jaunpiebalgas novada Zosēnu pagastā. Šīs skolas mērķis būtu apkopot, uzkrāt un izplatīt indigo bērniem pieejamās zināšanas un izpratni kā to vienaudžu, tā arī to vecāku vidū.

Fonds “Eurika” ir divu brāļu, Matīsa un Oskara Barkovska, radīta skolēnu biedrība, kuras mērķis ir palīdzēt bērniem, kas nonākuši slimnīcās. Indigo skolas izveidei nepieciešamos līdzekļus fonds plāno piesaistīt, aicinot sponsorus atbalstīt šo ieceri, kā arī izdodot burtnīcu sērijas un mācību grāmatas, no kurām “Saule Pasaule” jeb Indigo bērnu manifests ir pirmā.

Pašlaik mācības šajā skolā norisinās neklātienē, tālmācības kursu veidā, kuros tiek pielietotas video nodarbības un semināri, kas tiek ievietoti skolas mājas lapā www.saulesberni.lv. It visi mājaslapā publicētie materiāli ikvienam ir pieejami bez maksas. Tāpat tiek rīkotas arī dažādas nometnes.

Indigo bērni visā pasaulē kļūst par aizvien izplatītāku parādību un ir redzamā aisberga daļa fundamentālajām transformācijām, kas pašlaik norisinās kā cilvēku individuālajā, tā arī kolektīvajā apziņā. Ņemot vērā to, ka šīs paaudzes bērni ir empātiskāki un radošāki kā viņu vecāki, kā arī ir apveltīti ar ekstrasensorām spējām, zinātnieki viņus mēdz dēvēt par cilvēces nākamo evolūcijas posmu.

Indigo bērnu paaudze sāka veidoties pagājušā gadsimta nogalē. Sākot ar 20. gadsimta 50. gadiem dažiem cilvēkiem aura bija izteikti tumši zilā krāsā jeb indigo krāsā. Pēc 1980. gada šādas krāsas aura bija jau 80% cilvēku.

Indigo cilvēki piedzimst, uzreiz sajūtot un apzinoties savu īpašo vērtību, līdz ar to sagaida arī no citiem šādu attieksmi. Šiem cilvēkiem ir būtiski, lai to personiskās vajadzības tiktu apmierinātas, un viņi to neslēpj. Indigo bērni sevi kā personību novērtē augstāk un ir pašpaļāvīgāki. Šie bērni neatzīst autoritātes, tāpēc vispārzināmajā izglītības sistēmā nereti tiek uzskatīti par grūti audzināmiem. Nereti pieaugušie šo bērnu uzvedību vērtē kā antisociālu, ja vien tas nav kopā ar sev līdzīgiem. Uz šiem bērniem uzvedības kontroles mehānismi, piemēram, piedraudēšana neiedarbojas. Tāpat arī sabiedrībā valdošie likumi šiem bērniem var šķist muļķīgi, tāpēc ir apstrīdami vai pat ignorējami. It visas tradicionālās rituālu sistēmas tiem šķiet arhaiskas, jo, viņuprāt, dzīve ir jāuztver radoši it visās tās izpausmēs. Ir novērots, ka indigo bērniem ir viegli arī rast kontaktu ar dzīvniekiem. Indigo bērniem piemīt izteikta intuīcija un spēja ģenerēt labākas idejas par tām, kas izmantotas jau gadiem ilgi. Jāpiemin, ka indigo bērniem, ja tie jūtas nesaprasti, ir nosliece uz depresiju, apātiju vai atkarībām.